Kontakt

ProfilGruppens ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Kontakt

Jonny Sandstedt-profilgruppen
Jonny Sandstedt CFO 0474-554 25 073- 415 44 25 » Maila mig