Kalender

Tidpunkter för ekonomisk redovisning

 

Delåsrapport andra kvartalet 15 Juli, 2020, 14:00
Delårsrapport tredje kvartalet 20 Oktober, 14:00