Kalender

Tidpunkter för ekonomisk redovisning

 

Delårsrapport första kvartalet 16 April 2019, 14:00
Årsstämma 2019 16 April 2019, 16:00
Delårsrapport andra kvartalet 15 Juli 2019, 14:00
Delårsrapport tredje kvartalet 22 Oktober 2019, 14:00