Utdelning och & utdelningspolicy

ProfilGruppens övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 40-50 procent av vinsten efter skatt räknat över en konjunkturcykel.

Utdelningar tidigare år

Verksamhetsår Utdelning, kronor
2019 0,00
2018 5,00
2017 4,50
2016 3,00
2015 0,00
2014 0,00
2013 0,00
2012 0,00
2011 0,00
2010 1,50
2009  0,00
2008
1,00
2007
3,60
2006
2,80
2005
2,30
2004
2,00
2003
1,25
2002
0,75
2001
0,50
2000
1,75
1999
1,20
1998 1,00