Största aktieägarna

Namn Innehav Innehav (%)
RINGVÄGEN VENTURE AB 2 099 983 28,4
JOHANSSON, LARS 1 073 466 14,5
EGEHOLM, MATS 536 419 7,2
KUSTERER, HANNA 260 000 3,5
EGEHOLM, KERSTIN 241 494 3,3
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 238 700 3,2
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 175 092 2,3
BPSS PAR/ECHIQUIER EXCELSIOR 153 107 2,0
JONSON, MATS 134 144 1,8
STILLSTRÖM, DAVID 120 000 1,6
10 största aktieägarna 5 032 405 67,8
Övriga 2 366 370 32,2
Totalt 7 398 775 100,0
Uppdaterad 2017-08-31