Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 1 994 79,50 % 3,60 %
501 – 10 000 468 18,66 % 11,16 %
10 001 – 15 000 9 0,36 % 1,60 %
15 001 – 37 1,48 % 83,65 %
Totalt 2 508 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,6 %
20 största aktieägare 77,5 %
100 största aktieägare 89,4 %
Uppdaterad 2019-12-30