Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 1 988 79,68 % 3,60 %
501 – 10 000 458 18,36 % 10,97 %
10 001 – 15 000 11 0,44 % 1,90 %
15 001 – 38 1,52 % 83,53 %
Totalt 2 495 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,5 %
20 största aktieägare 77,3 %
100 största aktieägare 89,5 %
Uppdaterad 2019-09-30