Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 058 79,77 % 3,70 %
501 – 10 000 476 18,45 % 11,75 %
10 001 – 15 000 9 0,35 % 1,53 %
15 001 – 37 1,43 % 83,02 %
Totalt 2 580 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,8 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,1 %
Uppdaterad 2018-04-30