Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 032 80,06 % 3,64 %
501 – 10 000 457 18,01 % 10,91 %
10 001 – 15 000 12 0,47 % 2,11 %
15 001 – 37 1,46 % 83,34 %
Totalt 2 538 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,5 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,5 %
Uppdaterad 2019-08-30