Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 104 80,43 % 3,71 %
501 – 10 000 465 17,78 % 11,33 %
10 001 – 15 000 10 0,38 % 1,74 %
15 001 – 37 1,41 % 83,22 %
Totalt 2 616 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,8 %
20 största aktieägare 77,1 %
100 största aktieägare 89,3 %
Uppdaterad 2019-05-31