Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 031 79,68 % 3,75 %
501 – 10 000 470 18,44 % 11,41 %
10 001 – 15 000 12 0,47 % 2,09 %
15 001 – 36 1,41 % 82,75 %
Totalt 2 549 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 66,0 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,1 %
Uppdaterad 2019-02-28