Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 211 79,39 % 4,03 %
501 – 10 000 528 18,96 % 11,86 %
10 001 – 15 000 7 0,25 % 1,25 %
15 001 – 39 1,40 % 82,87 %
Totalt 2 785 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,2 %
20 största aktieägare 76,2 %
100 största aktieägare 88,1 %
Uppdaterad 2020-06-30