Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 052 79,69 % 3,68 %
501 – 10 000 476 18,48 % 11,38 %
10 001 – 15 000 11 0,43 % 1,89 %
15 001 – 36 1,40 % 83,04 %
Totalt 2 575 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 66,0 %
20 största aktieägare 77,3 %
100 största aktieägare 89,3 %
Uppdaterad 2018-11-30