Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 195 81,03 % 3,79 %
501 – 10 000 468 17,27 % 11,67 %
10 001 – 15 000 10 0,37 % 1,68 %
15 001 – 36 1,33 % 82,85 %
Totalt 2 709 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,8 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,0 %
Uppdaterad 2018-06-29