Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 170 80,64 % 3,81 %
501 – 10 000 473 17,58 % 11,34 %
10 001 – 15 000 12 0,44 % 2,00 %
15 001 – 36 1,34 % 82,85 %
Totalt 2 691 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,8 %
20 största aktieägare 77,1 %
100 största aktieägare 89,0 %
Uppdaterad 2018-08-31