Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 050 80,08 % 3,76 %
501 – 10 000 462 18,05 % 11,28 %
10 001 – 15 000 11 0,43 % 1,92 %
15 001 – 37 1,44 % 83,04 %
Totalt 2 560 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 66,0 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,3 %
Uppdaterad 2019-03-29