Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 143 80,62 % 3,81 %
501 – 10 000 467 17,57 % 11,26 %
10 001 – 15 000 12 0,45 % 2,02 %
15 001 – 36 1,36 % 82,91 %
Totalt 2 658 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,8 %
20 största aktieägare 77,2 %
100 största aktieägare 89,1 %
Uppdaterad 2018-09-28