Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 155 78,97 % 3,96 %
501 – 10 000 526 19,27 % 11,89 %
10 001 – 15 000 9 0,33 % 1,60 %
15 001 – 39 1,43 % 82,55 %
Totalt 2 729 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,2 %
20 största aktieägare 76,1 %
100 största aktieägare 88,2 %
Uppdaterad 2020-08-31