Ägarstruktur

Antal aktier Antal ägare Andel av ägare Andel i % av kapital
1 – 500 2 034 79,14 % 3,68 %
501 – 10 000 488 18,99 % 11,51 %
10 001 – 15 000 8 0,31 % 1,40 %
15 001 – 40 1,56 % 83,41 %
Totalt 2 570 100% 100%
Ägarspridning Andel i % av kapital
10 största aktieägare 65,3 %
20 största aktieägare 76,7 %
100 största aktieägare 88,9 %
Uppdaterad 2020-02-28