Investerare och media

ProfilGruppens ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Kontakt

Ulrika Bergmo Sköld
Finanschef
Tel: 0474 551 20
Mobil: 073 230 05 98
E-mail: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se