Investerare och media

ProfilGruppens ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Kontakt

Niklas Danielsson
Finanschef
Tel: 0474 551 20
Mobil: 070 626 95 37
E-mail: niklas,danielsson@profilgruppen.se