Finansiella mål

ProfilGruppens finansiella mål baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget skall ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en tillväxt med bibehållen finansieringsstruktur.
  • Bolaget skall generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan.
  • Bolaget skall ge ägarna en marknadsmässig utdelning.

 

MÅL UTFALL
Finansiella mål 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoskuld/EBITDA, ggr < 2,0 3,1 3,0 0,9 0,6 0,7
Rörelsemarginal, % 8 0,9 2,3 6,1 7,5 7,0

 

Nettoskuld/EBITDA
2018 var nettoskulden 0,7. Målet är en nettoskuld/EBITDA på < 2,0.
Rörelsemarginal
2018 uppgick rörelsemarginalen till 7,0 procent. Målet är en rörelsemarginal om 8 procent.

 

 

Läs mer
Ekonomiska rapporter >>
Finansiell statistik >>