Finansiella mål

ProfilGruppens finansiella mål baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget skall ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en tillväxt med bibehållen finansieringsstruktur.
  • Bolaget skall generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan.
  • Bolaget skall ge ägarna en marknadsmässig utdelning.

 

MÅL UTFALL
Finansiella mål 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoskuld/EBITDA, ggr < 2,0 3,1 1,8 23,7 3,1 3,0 0,9
Rörelsemarginal, % 8 2,1 3,8 -2,7 0,9 2,3 6,1

 

Nettoskuld/EBITDA
2016 var nettoskulden 0,9. Målet är en nettoskuld/EBITDA på < 2,0.
Rörelsemarginal
2016 uppgick rörelsemarginalen till 6,1 procent. Målet är en rörelsemarginal om åtta procent.

 


Läs mer
Ekonomiska rapporter >>
Finansiell statistik >>