Finansiella mål

ProfilGruppens finansiella mål baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget skall ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en tillväxt med bibehållen finansieringsstruktur.
  • Bolaget skall generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan.
  • Bolaget skall ge ägarna en marknadsmässig utdelning.

MÅLUTFALL
Finansiella mål20192020202120222023
Nettoskuld/EBITDA, ggr< 2,01,82,20,81,40,1
Rörelsemarginal, %87,02,68,45,66,2