Finansiella mål

ProfilGruppens finansiella mål baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget skall ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en tillväxt med bibehållen finansieringsstruktur.
  • Bolaget skall generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan.
  • Bolaget skall ge ägarna en marknadsmässig utdelning.

MÅLUTFALL
Finansiella mål20162017201820192020
Nettoskuld/EBITDA, ggr< 2,00,90,60,71,82,2
Rörelsemarginal, %86,17,57,07,02,6

Nettoskuld/EBITDA
2020 var nettoskulden 2,2. Målet är en nettoskuld/EBITDA på < 2,0.
Rörelsemarginal
2020 uppgick rörelsemarginalen till 2,6 procent. Målet är en rörelsemarginal om 8 procent.