Finansiella mål

ProfilGruppens finansiella mål baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget skall ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en tillväxt med bibehållen finansieringsstruktur.
  • Bolaget skall generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan.
  • Bolaget skall ge ägarna en marknadsmässig utdelning.

MÅLUTFALL
Finansiella mål20152016201720182019
Nettoskuld/EBITDA, ggr< 2,03,00,90,60,71,8
Rörelsemarginal, %82,36,17,57,07,0

Nettoskuld/EBITDA
2019 var nettoskulden 1,8. Målet är en nettoskuld/EBITDA på < 2,0.
Rörelsemarginal
2019 uppgick rörelsemarginalen till 7,0 procent. Målet är en rörelsemarginal om 8 procent.