ProfilGruppen i siffror

Femårsöversikt20192018201720162015
Nettoomsättning/IntäktMkr1 622,11 618,31382,81132,0980,2
Resultat före av- och nedskrivningarMkr170,9162,9141,0104,144,8
RörelseresultatMkr113,2113,7103,969,122,9
Rörelsemarginal%7,07,07,56,12,3
Resultat före skattMkr101,9107,699,765,017,8
Resultatmarginal%6,36,67,25,71,8
Avkastning på eget kapital%20,323,926,020,86,2
Avkastning på sysselsatt kapital%18,023,925,619,07,4
Kassaflöde från den löpande verksamhetenMkr110,7129,885,584,813,2
InvesteringarMkr218,6137,765,350,868,4
LikviditetsreservMkr146,8366,4140,1165,1108,2
Räntebärande nettoskuldMkr300,2116,289,888,6133,8
Nettoskuld/EBITDAggr1,80,70,60,93,0
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningarMkr330,2142,3117,799,9143,1
Nettoskuldsättningsgradggr0,70,30,30,330,61
BalansomslutningMkr1090,1918,3742,1606,9539,7
Soliditet%38,240,843,744,640,8
Kapitalomsättningshastighetggr2,63,43,43,13,0
Andel riskbärande kapital%43,344,948,149,245,7
Räntetäckningsgradggr9,716,923,314,53,8
Medarbetare
Medelantal anställda466459442379339
Antal tjänster vid årets slut455468453393353
Personalomsättning%7,47,26,23,66,2
Genomsnittsålderår4444444546
Lönekostnader inklusive sociala avgifterMkr292,6285,3268,1229,3195,8
Intäkter per anställd (medelantal)tkr34813526312929872892
Resultat före skatt per anställd (medelantal)tkr21923522617152
Per aktie
Genomsnittligt antal aktier 1)tusental73997399739973997399
Resultat per aktiekr9,9810,889,866,561,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie kr14,9717,5411,5611,471,79
Substansvärde per aktiekr53,9048,8642,2435,5329,26
Utdelning per aktie 2)kr0,005,004,503,000,00
Uppdaterad: 2020-03-26

1) Ingen utspädning finns.
2) För 2019 avses den av styrelsen föreslagna utdelningen.

För definitioner, se årsredovisningens sista sida samt hemsidan.