Utdelning & Utdelningspolicy

ProfilGruppens övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 40-50 procent av vinsten efter skatt räknat över en konjunkturcykel.
VerksamhetsårUtdelning, kronor
20190,00
20185,00
20174,50
20163,00
20150,00
20140,00
20130,00
20120,00
20120,00
20110,00
20101,50