Styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs på ett år av årsstämman. De ledamöter som personalen utsett anmäls vid årsstämman.

Ledamöter valda vid årsstämman

 

Kåre Wetterberg

Ordförande
Ledamot sedan 2013, ordförande sedan 2013
Född: 1949
Civilingenjör
Övriga uppdrag/befattningar:
Konsult inom internationell aluminiumindustri samt industriell rådgivare i riskkapitalbranschen.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 4 213

Jörgen Abrahamsson

Ledamot sedan 2019
Född: 1967
Gymnasieutbildning
Övriga uppdrag/befattningar:
VD/President Gränges Europe.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Monica Bellgran

Ledamot sedan 2017
Född: 1966
Teknologie Doktor
Övriga uppdrag/befattningar:
Professor i Industriell Produktionsledning på KTH:s campus i Södertälje samt Föreståndare för KTHs forskningsplattform: Industriell Transformation, vice ordförande för IVA avdelning 1 och Ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Bengt Stillström

Ledamot sedan 2012
Född: 1943
Civilingenjör
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i AB Traction (grundare och tidigare vd) samt ledamot i Ringvägen Venture AB och i Atlasbalans AB.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 099 983

Thomas Widstrand

Ledamot sedan 2012
Född: 1957
Civilekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
VD och koncernchef i Troax Group AB.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

 

 

Ledamöter utsedda av de anställda

Magnus Gabrielsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2018
Född: 1980
Anställd i ProfilGruppen sedan 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Emelie Bergström

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2012
Född: 1982
Anställd i ProfilGruppen sedan 2002
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Kent Johansson

Arbetstagarrepresentant sedan 2019
Född: 1955
Anställd i ProfilGruppen sedan 1981
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Mikael Ekbring

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2019
Född: 1966
Anställd i Profilgruppen sedan 1986
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 400