Styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs på ett år av årsstämman. De ledamöter som personalen utsett anmäls vid årsstämman.

Ledamöter valda vid årsstämman

 

Kåre Wetterberg

Ordförande
Ledamot sedan 2013
Född: 1949
Civilingenjör
Övriga uppdrag/befattningar: Konsult inom internationell aluminiumindustri samt industriell rådgivare i riskkapitalbranschen.
Oberoende av större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 4 213

Mats Egeholm

Ledamot sedan 2010
Född: 1945
Civilekonom
Tidigare finanschef i ProfilGruppen (1980-2004)
Övriga uppdrag/befattningar: VD i Östers Support AB (publ).
Oberoende av bolag.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 536 419

Monica Bellgran

Ledamot sedan 2017
Född: 1966
Teknologie Doctor
Övriga uppdrag/befattningar:
Professor i Industriell Produktionsledning på KTH:s campus i Södertälje, ordförande för IVA avdelning 1, vice ordförande vid Svensk Strategisk Forskning och Ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Bengt Stillström

Ledamot sedan 2012
Född: 1943
Civilingenjör
Tidigare VD och grundare AB Traction, numera styrelseordförande i samma bolag.
Övriga uppdrag/befattningar i huvudsak: Ledamot i Ringvägen Venture AB.
Oberoende av bolag.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 099 983

Thomas Widstrand

Ledamot sedan 2012
Född: 1957
Civilekonom
VD och koncernchef i Troax Group AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i San Sac Group.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Jörgen Abrahamsson

Ledamot sedan 2019
Född: 1967
VD/President Gränges Europe.
Övriga uppdrag och befattningar:
Tidigare flera ledande befattningar inom profilproduktion och bearbetning hos Sapa Profiler AB och Sapa Heat Transfer
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

 

 

Ledamöter utsedda av de anställda

Magnus Gabrielsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2018
Född: 1980
Anställd i ProfilGruppen sedan 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Emelie Bergström

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2012
Född: 1982
Anställd i ProfilGruppen sedan 2002
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Kent Johansson

Arbetstagarrepresentant sedan 2019
Född: 1955
Anställd i ProfilGruppen sedan 1981
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Mikael Ekbring

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2019
Född: 1966
Anställd i Profilgruppen sedan 1986
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 400