Styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs på ett år av årsstämman. De ledamöter som personalen utsett anmäls vid årsstämman.

Ledamöter valda vid årsstämman

 

Kåre Wetterberg

Ordförande
Ledamot sedan 2013
Född: 1949
Civilingenjör
Övriga uppdrag/befattningar: Konsult inom internationell aluminiumindustri samt industriell rådgivare i riskkapitalbranschen.
Oberoende av större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 3 213

Kare Wetterberg

Mats Egeholm

Ledamot sedan 2010
Född: 1945
Civilekonom
Tidigare finanschef i ProfilGruppen (1980-2004)
Övriga uppdrag/befattningar: VD i Östers Support AB (publ).
Oberoende av bolag.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 533 892

Monica Bellgran

Ledamot sedan 2017
Född: 1966
Teknologie Doctor
Övriga uppdrag/befattningar:
Uppdrag inom Teknikföretagen, ordförande för IVA avdelning 1, vice ordförande vid SSF (Svensk Strategisk Forskning) och deltidsprofessor vid Mälardalens Högskola.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Bengt Stillström

Ledamot sedan 2012
Född: 1943
Civilingenjör
Tidigare VD och grundare AB Traction, numera styrelseordförande i samma bolag.
Övriga uppdrag/befattningar i huvudsak: Ledamot i Ringvägen Venture AB.
Oberoende av bolag.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 099 983

2012-12-17 Åseda Profilgruppen, Årsredovisning, ÅR, Porträtt, styrelse

Thomas Widstrand

Ledamot sedan 2012
Född: 1957
Civilekonom
VD och koncernchef i Troax Group AB, Hillerstorp.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

2012-12-17 Åseda Profilgruppen, Årsredovisning, ÅR, Porträtt, styrelse

 

 

 

Ledamöter utsedda av de anställda

Kurt Nilsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2006
Född: 1956
Anställd i ProfilGruppen sedan 1981
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Maria Wennberg

Arbetstagarrepresentant sedan 2017
Född: 1989
Civilekonom
Anställd i ProfilGruppen sedan 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 100

Emelie Bergström

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2012
Född: 1982
Anställd i ProfilGruppen sedan 2002
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

2013-02-06 Åseda Profilgruppen, ÅR, Årsredovisning,

Richard Nylin

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2017
Född: 1969
Anställd i ProfilGruppen sedan 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 000