Styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs på ett år av årsstämman. De ledamöter som personalen utsett anmäls vid årsstämman.

Ledamöter valda vid årsstämman

Bengt Stillström-profilgruppen
Bengt Stillström

Ledamot sedan 2012, ordförande sedan 2023
Född: 1943
Civilingenjör
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i AB Traction (grundare och tidigare vd) samt ledamot i Ringvägen Venture AB.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 170 703

Tomas Berggren-profilgruppen
Tomas Berggren

Ledamot sedan 2022
Född: 1971
Ingenjör
Övriga uppdrag/befattningar:
Inga andra styrelseuppdrag för närvarande.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinehav i ProfilGruppen: 0

Fredrik Pettersson-profilgruppen
Fredrik Pettersson

Ledamot sedan 2024
Född: 1971
Ekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
Inga andra styrelseuppdrag för närvarande.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Marianne Brismar-profilgruppen
Marianne Brismar

Ledamot sedan 2024
Född: 1965
Civilekonom, apotekare
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i JOAB-gruppen AB och Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse. Styrelseledamot i Axis AB, Derome AB och Greencarrier Holding AB.
Oberoende av bolag och större ägare.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 5 000

 

LEDAMÖTER UTSEDDA AV DE ANSTÄLLDA

Magnus Gabrielsson-profilgruppen
Magnus Gabrielsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2018
Född: 1980
Anställd i ProfilGruppen sedan 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Anders B Johansson-profilgruppen
Anders B Johansson

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2021
Född: 1971
Anställd i ProfilGruppen sedan 1989
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 900

Mikael Ekbring-profilgruppen
Mikael Ekbring

Arbetstagarrepresentant, sedan 2019
Född: 1966
Anställd i Profilgruppen sedan 1986
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 400

Sebastian Nilsson-profilgruppen
Sebastian Nilsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2022
Född: 1992
Anställd i ProfilGruppen sedan 2020
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0