Extern revisor

Revisor väljs på ett år av årsstämman. Nuvarande val gäller till årsstämman 2021.

Huvudansvarig revisor

Franz Lindström

Auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB