Extern revisor

Revisor väljs på ett år av årsstämman. Nuvarande val gäller till slutet av årsstämman 2022.

HUVUDANSVARIG REVISOR

Franz Lindström

Auktoriserad revisor vid EY AB