Extern revisor

Revisor väljs på ett år av årsstämman. Nuvarande val gäller till årsstämman 2021.

HUVUDANSVARIG REVISOR

Franz Lindström

Auktoriserad revisor vid EY AB