Extern revisor

Revisor väljs på ett år av årsstämman. Nuvarande val gäller till slutet av årsstämman 2024.

HUVUDANSVARIG REVISOR

Marika Sengoltz

Auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB