PROFILGRUPPENS BOLAGSORDNING

ProfilGruppens verksamhet, enligt bolagsordningen, är att direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och förädling av komponenter och profiler, exempelvis i aluminium, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun. Årsstämman kan dessutom hållas i Växjö och i Stockholm.

Ladda hem bolagsordning