Koncernstruktur

ProfilGruppen koncernstruktur

ProfilGruppen AB
ProfilGruppen AB är moderbolag i ProfilGruppen-koncernen och är noterat sedan 1997 på Stockholmsbörsen.

ProfilGruppen Extrusions AB
I detta bolag sker konstruktion, produktutveckling och tillverkning. Koncernens försäljning sker genom detta bolag och genom något av de egna säljbolagen i Norge och Tyskland.

PG&WIP AB
Dotterbolaget PG&WIP AB samägs med WIP Industries Sweden AB, vars ägarandel uppgår till 30 procent och ProfilGruppens andel till 70 procent.

 

PG&WIP:s hemsida >>