Årsstämma 2021

ProfilGruppens årsstämma 2021 ägde rum tisdagen den 20 april 2021, efter poströstning.