Årsstämma 2020

ProfilGruppens årsstämma 2020 ägde rum tisdagen den 21 april 2020, 16:00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2020 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma

ProfilGruppens vd och koncernchef Fredrik Zöögling redogjorde under sitt anförande vid årsstämman för bolagets utveckling under 2019.

Fredrik Zöögling visade att branschorganisationen EA:s bedömning av marknadsutvecklingen under perioden 2015-2019 är att marknaden för aluminiumprofiler i Europa gått upp med cirka åtta procent. Samtidigt har ProfilGruppens leveransvolymer ökat med cirka 42 procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om cirka 5 procent för totalmarknaden och en ökning om 30 procent för ProfilGruppen.

Han berättade att marknadsorganisationens geografiska fokus är Sverige och Norden samt valda segment i norra Europa i övrigt. Arbetet pågår med att ta nya marknadsandelar genom att öka vidareförädlingen och på så sätt öka lönsamheten. Samtidigt har det varit en vikande konjunktur under året med en tuffare konkurrens. Fredrik berättade även om branden i anodiseringsanläggningen och införandet av ett nytt affärssystem som tillfälligt påverkat bolagets leveransförmåga negativt. Efter dessa händelser har man fått arbeta med att återskapa förtroende.

Fredrik informerade även om den nya produktionsanläggningen för aluminiumprofiler, Tor, som har byggts i direkt anslutning till bolagets befintliga anläggningar i Åseda. Det pågår inkörning och optimering med kundprofiler i anläggningen sedan årsskiftet.

Det visades även ett par exempel på nya affärer inom olika segment. Ett område som ökat senaste månaderna är sjukvården, med anledning av covid-19.

Fredrik kommenterade kort 2019 års finansiella utfall.

I anförandet kommenterades bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020, som till viss del påverkats av spridningen av covid-19 och dess konsekvenser. Positivt i nuläget är att förfrågningarna ökat och nya avtal har ingåtts under året. Företaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och gör framsteg varje dag.

Han summerade sitt anförande med att bolaget tydligt är på rätt väg och ser positiva signaler från flera håll:

  • Aluminium, hållbart över tid
  • Tar nya affärer
  • Har kapacitet och förmåga
  • En fantastisk organisation som är professionell, snabb, lyhörd och personligt engagerad