Årsstämma 2014

ProfilGruppens årsstämma ägde rum torsdagen den 10 april 2014 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2014 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2014

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens tillförordnade vd och koncernchef Kåre Wetterberg för bland annat marknadens utveckling och det gångna årets utmaningar.

Kåre Wetterberg inledde med att kommentera det faktum att vd Anders Frisinger valt att lämna bolaget av familjeskäl den 1 februari 2014. Kåre tillträdde som tf vd från samma datum tills dess en ersättare rekryterats.
Rekryteringsprocessen pågår.

Kåre Wetterberg redogjorde för marknadsutvecklingen 2013 där marknaden för aluminiumprofiler i Europa har gått ner med fyra procent jämfört med året innan medan ProfilGruppens leveransvolym gått ner två procent. I Sverige är motsvarande siffror en minskning om nio procent för totalmarknaden och en minskning om sju procent för ProfilGruppen.

Vidare redogjorde Kåre för verksamheten under det gångna året där fokus varit att öka marknadsnärvaron genom att:
• Rekrytera ett antal branschkunniga säljare och tekniker
• Öppna säljkontor i Stockholm
• Stationera en säljare i Umeå
• Samla resurserna för Automotive och Export till Åseda
• Utnyttja möjligheterna som uppstått av fusionen mellan Sapa och Hydro

Försäljningen per segment redovisades och ett antal exempel på nya och potentiella kunder beskrevs. Det segment som dominerade under 2013 var transport som uppgick till hela 38 procent av omsättningen och inkluderar personvagnar, lastbilar, bussar och tåg samt fordonstillbehör.

Produktionen har under 2013 brottats med ojämn beläggning samt problem med tillgänglighet i pressarna. Åtgärder är vidtagna vilket resulterat i en successiv förbättring av tillgängligheten. Leveransprecisionen och kvalitetsutfallet har dock varit fortsatt på en hög nivå. Förändringsarbete inom de egna bearbetningsverkstäderna pågår för att åtgärda den svaga lönsamheten.

Avslutningsvis kommenterade Kåre 2013 års utfall för de finansiella målen, vilket man kan läsa mer om i årsredovisningen.

Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 11 juni 2014