Bolagsledning

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Koncernledningen i ProfilGruppen består av VD och hans närmaste medarbetare. Till ledningsgruppens ansvarsområde hör planer, budget och policys. Ledningsgruppen fattar beslut om förändringar i verksamheten gällande bland annat organisatoriska frågor samt marknads- och informationsinsatser. Ledningsgruppen har i uppgift att bereda och utvärdera underlag för kommande styrelsemöten.
Mari Kadowaki - Född 1964-profilgruppen
Mari Kadowaki - Född 1964 VD och koncernchef

Anställd 2023
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 36 994

Jonny Sandstedt - Född 1965-profilgruppen
Jonny Sandstedt - Född 1965 CFO

Anställd 2022
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Ulrika Svensson - Född 1974-profilgruppen
Ulrika Svensson - Född 1974 Chef HR

Anställd 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Torgny Magnusson - Född 1961-profilgruppen
Torgny Magnusson - Född 1961 Produktionschef

Anställd 1982
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Fredrik Gustafsson - Född 1980-profilgruppen
Fredrik Gustafsson - Född 1980 Supply Chain Manager

Anställd 2020
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Fredrik Uhrbom - Född 1972-profilgruppen
Fredrik Uhrbom - Född 1972 Marknads- och försäljningschef

Anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Pierre Thuresson - Född 1972-profilgruppen
Pierre Thuresson - Född 1972 Teknikchef

Anställd 2015
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0