Information om föreslagna styrelseledamöter 2019

Nyval

Jörgen Abrahamsson
Född 1967
Övriga uppdrag/befattningar: VD/President Gränges Europe
Tidigare flera ledande befattningar inom profilproduktion och -bearbetning hos Sapa Profiler AB och Sapa Heat Transfer
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

 

Omval

Monica Bellgran
Född 1966
Teknologie Doctor
Ledamot sedan 2017
Övriga uppdrag/befattningar: Professor i Industriell Produktionsledning på KTH:s campus i Södertälje, ordförande för IVA avdelning 1, vice ordförande vid Svensk Strategisk Forskning och Ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Mats Egeholm
Född 1945
Civilekonom
Tidigare finanschef i ProfilGruppen (1980-2004)
Ledamot sedan 2010
Övriga uppdrag/befattningar: VD i Östers Support AB (publ)
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 777 913
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ledamoten är en av bolagets större aktieägare.

Thomas Widstrand
Född 1957
Civilekonom
Ledamot sedan 2012
Övriga uppdrag/befattningar: VD och koncernchef i Troax Group AB samt Ledamot i San Sac Group
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Bengt Stillström
Född 1943
Civilingenjör
Ledamot sedan 2012
Tidigare VD och grundare AB Traction, numera styrelseordförande i samma bolag
Övriga uppdrag/befattningar i huvudsak: Styrelseordförande i AB Traction och ledamot i Ringvägen Venture AB
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 099 983
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ledamoten är en av bolagets större aktieägare

Kåre Wetterberg
Född 1949
Civilingenjör
Ledamot sedan 2013
Övriga uppdrag/befattningar: Konsult inom internationell aluminiumindustri samt industriell rådgivare i riskkapitalbranschen
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 3 213
Oberoendeförhållande: Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Kåre Wetterberg föreslås väljas till styrelseordförande.