Årsstämma 2021

ProfilGruppens årsstämma 2021 kommer att äga rum tisdagen den 20 april 2021, 16:00 i Folkets Hus i Åseda samt digitalt.