Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämma den 21 april 2020