Information om föreslagna styrelseledamöter 2020

Omval

Jörgen Abrahamsson
Född 1967
Gymnasieutbildning
Ledamot sedan 2019
Övriga uppdrag/befattningar: VD/President Gränges Europe
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Monica Bellgran
Född 1966
Teknologie Doktor
Ledamot sedan 2017
Övriga uppdrag/befattningar: Professor i Industriell Produktionsledning på KTH:s campus i Södertälje samt Föreståndare för KTH:s forskningsplattform: Industriell Transformation, vice ordförande för
IVA avd 1 och Ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Bengt Stillström
Född 1943
Civilingenjör
Ledamot sedan 2012
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i AB Traction (grundare och tidigare vd) samt ledamot i Ringvägen Venture AB och i Atlasbalans AB.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 099 983
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ledamoten är en av bolagets större aktieägare

Kåre Wetterberg
Född 1949
Civilingenjör
Ledamot sedan 2013, ordförande sedan 2013
Övriga uppdrag/befattningar: Konsult inom internationell aluminiumindustri samt industriell rådgivare i riskkapitalbranschen
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 4 213
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Thomas Widstrand
Född 1957
Civilekonom
Ledamot sedan 2012
Övriga uppdrag/befattningar: VD och koncernchef i Troax Group AB
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i förhållande till bolagets större aktieägare

Kåre Wetterberg föreslås väljas till styrelseordförande.