Årsstämma 2017

Årsstämman hölls kl 16.00 tisdagen den 25 april 2017 i Folkets Hus i Åseda.