Årsstämma 2016

arsstamma2015

ProfilGruppens årsstämma hölls den tisdagen den 19 april kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.