Årsstämma 2015

arsstamma2015
ProfilGruppens årsstämma hölls torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.