Årsstämma 2014

arsstamma2014
ProfilGruppens årsstämma hölls torsdagen den 10 april 2014 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.
Beslut från stämman
Protokoll
VD:s anförande
Årsredovisning 2013

Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 11 juni 2014

Protokoll
Beslut från extra bolagsstämma