Årsstämmor

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är ProfilGruppens högsta beslutande organ. Årsstämma i ProfilGruppen hålls i Åseda under första halvåret varje år. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten.

Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämma.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Årsstämma 2008

Årsstämma 2009

Årsstämma 2010

Årsstämma 2011

Årsstämma 2012

Årsstämma 2013

Årsstämma 2014

Årsstämma 2015

Årsstämma 2016

Årsstämma 2017

Årsstämma 2018

Årsstämma 2019

Årsstämma 2020