Skolungdomar

ProfilGruppen tar årligen emot ett antal elever under olika långa perioder. Vi följer arbetsmiljölagen och för att arbeta i produktion ska du ha fyllt 18 år. Av säkerhetsskäl definierar vi nedan vilka elever som kommer att ha möjlighet att beredas plats.

Prao-elever och yrkesinriktad praktik

ProfilGruppen tar årligen emot ett antal elever under olika långa perioder. Vi följer arbetsmiljölagen och för att arbeta i produktion ska du ha fyllt 18 år. Av säkerhetsskäl definierar vi nedan vilka elever som kommer att ha möjlighet att beredas plats.

Yrkesinrktad utbildning

För elever som under kalenderåret fyller 16 år och som går en yrkesutbildning, där skolan gör en framställan om praktik, erbjuder vi praktik med utsedd ansvarig handledare, till ett visst antal elever.

Elever som fyller minst 16 år under kalenderåret

För elever under 16 år men som fyller 13 år under kalenderåret kan av säkerhetsskäl inte beredas i produktionen utan enbart på kontoret. Vi har bara möjlighet att ta emot ett visst antal elever.

Elever som är yngre än 13 år under kalenderåret

För elever som är yngre än 13 år under kalenderåret har vi ingen möjlighet att ta emot.

Kontakta oss

Mattias Ekedahl
Tel: 0474-550 91
E-post: mattias.ekedahl@profilgruppen.se