PERSONALFAKTA

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.
Medarbetare20152016201720182019
Medelantal anställda339379442459466
Antal tjänster vid årets slut353393453468455
Korttidssjukfrånvaro, %2,42,22,52,52,0
Långtidssjukfrånvaro, %2,52,82,43,22,3
Total sjukfrånvaro, %4,94,94,85,74,3
Personalomsättning, %6,23,66,27,27,4
Genomsnittsålder, år4645444444
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr195,8229,3268,1285,3292,6
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr28922987312935263481
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr52171226235219