PERSONALFAKTA

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.
Medarbetare20162017201820192020
Medelantal anställda379442459466461
Antal tjänster vid årets slut393453468455489
Korttidssjukfrånvaro, %2,22,52,52,03,0
Långtidssjukfrånvaro, %2,82,43,22,31,5
Total sjukfrånvaro, %4,94,85,74,34,5
Personalomsättning, %3,66,27,27,45,0
Genomsnittsålder, år4544444444
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr229,3268,1285,3292,6289,6
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr2 9873 1293 5263 4813 068
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr17122623521968