PERSONALFAKTA

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.
Medarbetare20172018201920202021
Medelantal anställda442459466461542
Antal tjänster vid årets slut453468455489582
Korttidssjukfrånvaro, %2,52,52,03,03,2
Långtidssjukfrånvaro, %2,43,22,31,51,9
Total sjukfrånvaro, %4,85,74,34,55,1
Personalomsättning, %6,27,27,45,07,0
Genomsnittsålder, år4444444442
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr268,1285,3292,6289,6346,2
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr3 1293 5263 4813 0683 911
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr22623521968306