Information om personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till ProfilGruppen. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom ProfilGruppen och av personer som arbetar med rekrytering och administration kring beställning av material. ProfilGruppen Extrusions AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Följande personuppgifter kommer att lagras i vår rekryteringsdatabas: De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Följande personuppgifter användas vid beställning av material samt prenumeration av pressmeddelanden via oss: De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen. Vid beställning av material raderas datan direkt efter att utskicket har genomförts.

ProfilGruppen inhämtar inte känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om etnicitet eller hälsa, religion eller sexuell läggning. Vi rekommenderar att liknande känsliga personuppgifter i fritextfält eller dylikt inte lämnas ut.

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål, avidentifierad statistik samt för ändamål kring prenumeration eller beställning av material. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ProfilGruppens berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen (cirka två år). När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning på tel nr 0474-55000.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i ProfilGruppens rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till ProfilGruppen, HR-avdelningen, Box 36, 364 21 Åseda. Märk gärna kuvertet med ”Personuppgifter”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Om vår behandling av personuppgifter skulle komma att ändras och det innebär ett minskat skydd för dina Personuppgifter så kommer vi att informera dig via e-post.