Personalfakta

Bild4

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.

Medarbetare 2012 2013 2014 2015 2016
Medelantal anställda 355 333 331 339 379
Antal tjänster vid årets slut 308 323 324 353 393
Korttidsfrånvaro, % 2,3  2,5  2,5  2,4 2,2
Långtidsfrånvaro, % 3,5  4,7  3,9  2,5 2,8
Total sjukfrånvaro, % 5,8  7,2  6,4  4,9 4,9
Personalomsättning, % 18,9 3,3 3,8 6,2 3,6
Genomsnittsålder, år 46 46 47 46 45
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr 181,0 183,6 195,3 195,8 229,3
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr 2 214 2 192 2 443 2892 2 987
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr 65 -78 3 52 171