Personalfakta

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.

Medarbetare 2013 2014 2015 2016 2017
Medelantal anställda 333 331 339 379 442
Antal tjänster vid årets slut 323 324 353 393 453
Korttidsfrånvaro, %  2,5  2,5  2,4 2,2 2,5
Långtidsfrånvaro, %  4,7  3,9  2,5 2,8 2,4
Total sjukfrånvaro, %  7,2  6,4  4,9 4,9 4,8
Personalomsättning, % 3,3 3,8 6,2 3,6 6,2
Genomsnittsålder, år 46 47 46 45 44
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr 183,6 195,3 195,8 229,3 268,1
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr 2 192 2 443 2892 2 987 3 129
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr -78 3 52 171 226