Personalfakta

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.

Medarbetare 2015 2016 2017 2018 2019
Medelantal anställda 339 379 442 459 466
Antal tjänster vid årets slut 353 393 453 468 455
Korttidssjukfrånvaro, %  2,4 2,2 2,5 2,5 2,0
Långtidssjukfrånvaro, %  2,5 2,8 2,4 3,2 2,3
Total sjukfrånvaro, %  4,9 4,9 4,8 5,7 4,3
Personalomsättning, % 6,2 3,6 6,2 7,2 7,4
Genomsnittsålder, år 46 45 44 44 44
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr 195,8 229,3 268,1 285,3 292,6
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr 2892 2 987 3 129 3 526 3 481
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr 52 171 226 235 219