Personalfakta

Nedan presenteras en femårsöversikt för personalutvecklingen i ProfilGruppen.

Medarbetare 2014 2015 2016 2017 2018
Medelantal anställda 331 339 379 442 459
Antal tjänster vid årets slut 324 353 393 453 468
Korttidssjukfrånvaro, %  2,5  2,4 2,2 2,5 2,5
Långtidssjukfrånvaro, %  3,9  2,5 2,8 2,4 3,2
Total sjukfrånvaro, %  6,4  4,9 4,9 4,8 5,7
Personalomsättning, % 3,8 6,2 3,6 6,2 7,2
Genomsnittsålder, år 47 46 45 44 44
Lönekostnader inkl. sociala avgifter, mkr 195,3 195,8 229,3 268,1 285,3
Nettoomsättning per anställda (medelantal), tkr 2 443 2892 2 987 3 129 3 526
Res. efter finansiella poster per anställda (medelantal), tkr 3 52 171 226 235