För dig som är student

För ProfilGruppen är en god relation med omvärlden en självklarhet. Det är därför viktigt för oss att ha en öppen dialog med olika lärosäten då vi idag och även i framtiden vill kunna rekrytera kompetent personal.

Examensarbete och uppsatser

Vi tar gärna emot din förfrågan om examensarbete eller uppsats. Vår ambition är så långt det är möjligt tillgodose de förfrågningar vi får. Varje år tar vi emot ett flertal studenter som väljer att förlägga sitt examensarbete eller skriva sin uppsats hos oss.

Är du intresserad av att utföra ditt examensarbete eller skriva din uppsats hos oss? I så fall vill vi att du kontaktar oss och presenterar vilken frågeställning du har, hur du tänkt gå tillväga och vilken handledning som krävs. Därefter tar vi ställning till om vi har möjlighet att hjälpa dig.

För mer information kontakta:
Mattias Ekedahl
Tel: 0474-550 91
E-post: mattias.ekedahl@profilgruppen.se