Att jobba på ProfilGruppen

Möt några av ProfilGruppens anställda som berättar om sitt arbete.

Conrad Strebel, Sales & Project Engineer

Mikael Poulsen, verktygskorrektör

Hej Mikael!
Vad arbetar du med på ProfilGruppen och hur länge har du varit anställd?
Jag arbetar på produktionsanläggningarna press Eva och press Mia som verktygskorrektör. Jag har varit anställd i två omgångar, dels 1987-1989 och nu sedan 1994.

Mitt arbete som verktygskorrektör börjar med att måttgranska verktygsritningar och besluta om designen på nya verktyg. När det nya verktyget sedan kommer hem så gör jag en mottagningskontroll och testkör därefter verktyget. Sedan skall det trimmas och korrigeras om nödvändigt för att få fram bästa möjliga profiler. Vi ger också feedback till verktygstillverkare så att vi tillsammans hela tiden försöker förbättra verktygens design och prestanda.

Hur upplever du ditt arbete?
Jag upplever mitt arbete som mycket intressant och varierande. Man får både arbeta självständigt på verktygsavdelningen men även som team ute i produktionen.

Hur skulle du vilja beskriva ProfilGruppen?
ProfilGruppen är en mycket bra arbetsplats och en viktig arbetsgivare för vår region

Hur är det att vara anställd på ProfilGruppen?
Jobbet upptar en stor del av vårt dagliga liv och det är därför viktigt att man trivs och känner att det finns möjligheter till att utvecklas. Många anställda på ProfilGruppen kan vittna om mycket varierande karriärmöjligheter på företaget. Orsaken till detta är den höga graden av intern rörlighet. Resultatet är att vi kan dela idéer och kunskap genom hela organisationen. Därför tycker jag att det är mycket bra att vara anställd på ProfilGruppen, vilket jag varmt kan rekommendera!

Maria Wennberg, ekonomiavdelningen

Hej Maria!
Vad arbetar du med på ProfilGruppen och hur länge har du varit anställd?
Jag sitter på ekonomiavdelningen som kreditansvarig och även som projektledare inom logisitik. Jag har varit anställd sedan våren 2013.

Hur upplever du ditt arbete?
Utvecklande både för mig och ProfilGruppen, vilket är väldigt roligt. I min tjänst har jag fördelen att komma i kontakt med både mycket kunder och många olika avdelningar internt. Det gör mitt arbete nyanserat och jag har fördelen att få en inblick i många olika delar av organisationen.

Hur skulle du vilja beskriva ProfilGruppen?
ProfilGruppen är ett väldigt flexibelt företag både externt och internt. Företaget investerar i sina medarbetare och för en härlig stämning på jobbet. Personligen gillar jag den pågående hälsosatsningen då alla gynnas av ökad tränings- och hälsomedvetenhet.

Hur är det att vara anställd på ProfilGruppen?
Enligt mitt tycke så är ProfilGruppen perfekt storleksmässigt. Inte för litet utan det finns utvecklingsmöjligheter och en bra organisationsstruktur. Samtidigt är det inte för stort utan man behåller helhetssynen i företaget och har möjligheten att få arbeta nära sina chefer och lära känna de flesta av sina kollegor.