Att arbeta på Profilgruppen

Allt sedan starten 1981 har ProfilGruppen varit ett företag präglat av äkta entreprenörsanda. Det innebär inte bara kostnadseffektivitet i alla led, det betyder lika mycket att våra kunder får en enkel och jordnära relation med oss.

Vi tror att hög kompetens och ett personligt engagemang är nyckeln till ett riktigt givande samarbete. Det har gång på gång visat sig att när vi gör det svåra enkelt, och det tunga lätt, har vi ett vinnande koncept för handen. Det är då vi kan börja tala om värdeskapande lösningar. Entreprenörsandan är en viktig del av företaget och något vi värnar om att behålla i framtiden.

Vi har många trogna anställda som varit med sedan starten samtidigt som koncernens expansion naturligtvis har inneburit en ökad rekrytering. I dag har vi en blandad åldersstruktur och en mix av olika kompetenser. Våra medarbetare arbetar med många olika arbetsuppgifter såsom försäljning, logistik, ekonomi, råvaruhanering, processtyrning, extrudering, IT, kvalitet och miljö, för att nämna några. Som medarbetare erbjuds du att arbeta i ett modernt företag som uppmuntrar till kreativitet och eget ansvarstagande. Personlig utveckling är ett prioriterat område i ProfilGruppen.

ProfilGruppens värderingar

Det är våra värderingar som skapar den företagskultur som ska prägla ProfilGruppen idag och i framtiden. Våra värderingar uttrycker en önskan om hur vi som medarbetare ska handla och bete oss i vår dagliga arbetssituation. Med hjälp av våra värderingar kan vi fatta snabba och kloka beslut, vilket gör vår organisation mer flexibel och mer snabbfotad. Att vi som individer och gemensamt lever upp till våra värderingar är en grundförutsättning för att vi skall kunna uppnå ProfilGruppens framtidsvision.

Vi är:

Personligt engagerade
Vi är ansvarstagande och visar stort intresse för kunder, uppgifter och kollegor.

Lyhörda
Vi anpassar oss smidigt till nya förutsättningar.

Snabba
Vi är tillgängliga och ger snabb respons.

Ständig förbättring
Vi vill alltid förbättra det vi gör på ett hållbart sätt.

Tillgängliga

Som kund kan du lita på att du får det du vill ha.