Category Archives: Regulatorisk

ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats R Karlsson väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman 2021. Kåre Wetterberg som är ProfilGruppens nuvarande ordförande har meddelat valberedningen att han önskar avgå efter åtta år i styrelsen och han avböjer därför omval. Mats R Karlsson har lång erfarenhet av ledarskap och […]

Hög produktion men lågt resultat i kvartalet

Fjärde kvartalet Intäkter 371,6 Mkr (381,9), ner 3 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 5,3 Mkr (22,7), efter finansiellt stöd om 2,4 Mkr (0,0) och efter engångskostnader om 10,0 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,4 procent (5,9) Nettoresultat 7,4 Mkr (18,9) Kassaflöde från den löpande verksamheten 111,4 Mkr (33,2), varav 63,1 Mkr (0,0) avser stödåtgärder Resultat per […]

Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Tredje kvartalet Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4) Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), varav 3,5 Mkr (0,0) avser stödåtgärder Resultat per aktie -0,21 kr (1,90) Första nio månaderna […]

Kraftig inbromsning med viss återhämtning

Andra kvartalet Intäkter 316,8 Mkr (441,4), ner 28 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 1,4 Mkr (28,5), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 0,4 procent (6,5) Nettoresultat 4,7 Mkr (19,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,3 Mkr (-1,8), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder Resultat per aktie 0,54 kr (2,30) Första […]

Mindre förlust i andra kvartalet

ProfilGruppens omsättning minskade kraftigt i april och maj till följd av den pågående pandemin. I juni ser omsättningen ut att återhämta sig i viss utsträckning. Rörelseresultatet i det andra kvartalet 2020 beräknas bli en mindre förlust. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef Mobil: 070-932 16 50 E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se _______________________________________________________ ProfilGruppen i […]

ProfilGruppen har utsett ny CFO

ProfilGruppen har utsett Niklas Danielsson till ny CFO för koncernen. Niklas är 53 år, civilekonom och för närvarande Head of Finance för teknikkonsultföretaget Rejlers Sverige AB. Han har sedan tidigare erfarenhet från ett antal olika ledande befattningar inom ekonomi bland annat från Lammhults Möbel AB och Volvo Articulated Haulers. Niklas tillträder tjänsten senast den 24 […]

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019.  Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Beslut från stämman Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. […]

Kvartalsresultat 26 Mkr

Första kvartalet Intäkter 401,1 Mkr (443,3), ner 10 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,0 Mkr (35,6) Rörelsemarginal 6,5 procent (8,0) Nettoresultat 11,4 Mkr (25,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 Mkr (-54,4) Resultat per aktie 1,26 kr (3,36) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2019 lämnas Korttidspermittering infördes i mars ProfilGruppens vd och koncernchef, […]

ProfilGruppen tidigarelägger delårsrapportering

ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari – mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020. Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen är att kunna lägga allt fokus på aktuella utmaningar i det osäkra läge som orsakats av spridningen av covid-19.   _______________________________________________________ För […]

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef Mobil: 070-932 16 50 E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se _______________________________________________________ ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade […]