Delårsrapport: ProfilGruppen tillbaka efter branden

2011-10-24 14:30

 

Tredje kvartalet
* Intäkter 179,3 Mkr (203,5), ned 12 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 7,5 Mkr (7,2) efter engångskostnader om netto 1,5 Mkr (0,0)
* Periodens rörelseresultat har påverkats av försäkringsersättning om 12,4 Mkr för produktionsbortfall i samband med brandskada
* Nettoresultat 4,3 Mkr (4,1)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 Mkr (9,7)
* Resultat per aktie 0,87 kr (0,83)
Första nio månaderna
* Intäkter 641,2 Mkr (670,9), ned 4 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 16,3 Mkr (25,1) efter engångskostnader om 4,9 Mkr (0,0)
* Periodens rörelseresultat har påverkats av försäkringsersättning om 15,0 Mkr för produktionsbortfall i samband med brandskada
* Nettoresultat 8,1 Mkr (14,6)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,1 Mkr (-0,6)
* Resultat per aktie 1,65 kr (2,96)
ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Peter Schön kommenterar:
”Jag kan med glädje konstatera, att vi nu åter har full produktionskapacitet efter branden, med alla produktionslinjer i drift, och att inga kunder drabbats av allvarliga leveransstörningar. Programmet för att stärka vår konkurrenskraft fortgår enligt plan och just nu pågår bland annat förhandlingar om personalrationaliseringar.”

_____________________________________________________
Kontaktperson för information:
Peter Schön, tf VD och Koncernchef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se 
_____________________________________________________________

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport: ProfilGruppen tillbaka efter branden