Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2011

2011-07-19 17:30

 

Begränsade effekter trots omfattande brand
Andra kvartalet
* Intäkter 236,8 Mkr (244,4), ned 3 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 5,5 Mkr (10,6) efter engångskostnader om 1,3 Mkr (0,0)
* Nettoresultat 2,6 Mkr (6,3)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,5 Mkr (2,3)
* Resultat per aktie 0,53 kr (1,29)
Första halvåret
* Intäkter 461,9 Mkr (467,4), ned 1 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 8,8 Mkr (17,9) efter engångskostnader om 3,4 Mkr (0,0)
* Nettoresultat 3,8 Mkr (10,5)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,7 Mkr (-10,3)
* Resultat per aktie 0,78 kr (2,13)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:
”De åtgärder som vi nyligen vidtagit inom organisationen har ännu inte fått avsedd effekt på resultatet. Trots att branden i juni orsakade omfattande skador har vi genom att utnyttja övriga presslinjer klarat leveransåtaganden mot våra kunder. Anläggningen beräknas vara i drift igen i oktober.”

____________________________________________ 
Kontaktpersoner för information:
Claes Seldeby, VD och Koncernchef, mobil 073-230 05 70
e-post: claes.seldeby@profilgruppen.se
Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
____________________________________________ 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2011