Årsredovisning ProfilGruppen 2011

2012-03-08 14:00

 

ProfilGruppens årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.profilgruppen.se.
Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post till aktieägare under den närmaste veckan. Den kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@profilgruppen.se.

____________________________________________ 
Kontaktperson för information:
Peter Schön, Tf VD och Koncernchef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
____________________________________________ 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Årsredovisning ProfilGruppen 2011