Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

2018-10-23 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 354,3 Mkr (314,1), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 22,4 Mkr (20,7) Rörelsemarginal 6,3 procent (6,6) Nettoresultat 16,2 Mkr (15,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,6 Mkr (48,2) Resultat per aktie 2,29 kr (1,87) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

Fortsatt stabilt resultat

2018-07-17 14:00

Andra kvartalet Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8) Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt stabilt resultat

Bästa kvartalsresultatet hittills

2018-04-17 14:00

Första kvartalet Intäkter 408,2 Mkr (337,2), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 34,5 Mkr (26,5) Rörelsemarginal 8,5 procent (7,9) Nettoresultat 25,8 Mkr (19,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 Mkr (-11,3) Resultat per aktie 3,31 kr (2,43) Händelser […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet hittills

Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

2018-02-06 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 367,2 Mkr (306,8), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,8 Mkr (23,8) Rörelsemarginal 6,8 procent (7,8) Nettoresultat 18,5 Mkr (18,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (17,2) Resultat per aktie 2,55 kr (2,19) Helåret […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

2017-10-24 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9) Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2) Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9) Resultat per aktie 1,87 kr (1,74) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

2017-07-18 14:00

Andra kvartalet Intäkter 364,3 Mkr (303,9), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 31,9 Mkr (19,3), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr Rörelsemarginal 8,8 procent (6,4), exklusive engångspost 8,0 procent Nettoresultat 23,8 Mkr (14,2) Kassaflöde från den […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

Bästa kvartalsresultatet någonsin

2017-04-25 10:00

Första kvartalet Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1) Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,3 Mkr (1,4) Resultat per aktie 2,43 kr (0,78) De finansiella målen har reviderats. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet någonsin

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

2017-03-15 13:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2016 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncernen En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

Historiskt starkt resultat

2017-02-09 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 306,8 Mkr (234,7), upp 31 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 23,8 Mkr (4,9) Nettoresultat 18,1 Mkr (2,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 Mkr (22,9) Resultat per aktie 2,19 kr (0,42) Helåret 2016 Intäkter 1 132,0 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt starkt resultat

Bästa tredje kvartalet i bolagets historia

2016-10-26 08:00

Tredje kvartalet Intäkter 260,7 Mkr (219,6), upp 19 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 18,9 Mkr (-3,2 efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr) Nettoresultat 14,0 Mkr (-3,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr (-13,8) Resultat per aktie 1,74 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa tredje kvartalet i bolagets historia