Bra start på året

2019-04-16 14:00

Första kvartalet Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5) Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5) Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0) Resultat per aktie 3,36 kr (3,31) ProfilGruppens […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bra start på året

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

2019-03-20 10:00

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se _______________________________________________________ ProfilGruppen AB i småländska Åseda […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

Förbättrat resultat för tredje året i rad

2019-02-12 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 414,3 Mkr (367,2), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,0 Mkr (24,8) Rörelsemarginal 5,8 procent (6,8) Nettoresultat 17,1 Mkr (18,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,0 Mkr (24,6) Resultat per aktie 2,13 kr (2,55) Helåret […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Förbättrat resultat för tredje året i rad

Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

2018-10-23 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 354,3 Mkr (314,1), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 22,4 Mkr (20,7) Rörelsemarginal 6,3 procent (6,6) Nettoresultat 16,2 Mkr (15,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,6 Mkr (48,2) Resultat per aktie 2,29 kr (1,87) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

Fortsatt stabilt resultat

2018-07-17 14:00

Andra kvartalet Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8) Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt stabilt resultat

Bästa kvartalsresultatet hittills

2018-04-17 14:00

Första kvartalet Intäkter 408,2 Mkr (337,2), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 34,5 Mkr (26,5) Rörelsemarginal 8,5 procent (7,9) Nettoresultat 25,8 Mkr (19,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 Mkr (-11,3) Resultat per aktie 3,31 kr (2,43) Händelser […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet hittills

Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

2018-02-06 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 367,2 Mkr (306,8), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,8 Mkr (23,8) Rörelsemarginal 6,8 procent (7,8) Nettoresultat 18,5 Mkr (18,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (17,2) Resultat per aktie 2,55 kr (2,19) Helåret […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

2017-10-24 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9) Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2) Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9) Resultat per aktie 1,87 kr (1,74) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

2017-07-18 14:00

Andra kvartalet Intäkter 364,3 Mkr (303,9), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 31,9 Mkr (19,3), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr Rörelsemarginal 8,8 procent (6,4), exklusive engångspost 8,0 procent Nettoresultat 23,8 Mkr (14,2) Kassaflöde från den […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

Bästa kvartalsresultatet någonsin

2017-04-25 10:00

Första kvartalet Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1) Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,3 Mkr (1,4) Resultat per aktie 2,43 kr (0,78) De finansiella målen har reviderats. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet någonsin