Resultat i nivå med föregående år

2020-02-11 14:00

Fjärde kvartalet •                          Intäkter 381,9 Mkr (414,3) •                          Rörelseresultat 22,7 Mkr (24,0) •                          Rörelsemarginal 5,9 procent (5,8) •                          Nettoresultat 18,9 Mkr (17,1) •                          Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 Mkr (54,0) •                          Resultat per aktie 2,42 kr (2,13) •                          Ny […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Resultat i nivå med föregående år

ProfilGruppens CFO slutar

2020-01-08 13:00

ProfilGruppen-koncernens CFO sedan 2015, Ulrika Bergmo Sköld, kommer att lämna ProfilGruppen den 6 juli 2020 för att istället tillträda en tjänst som CFO för ITAB Shop Concept AB. Arbetet med att hitta en efterträdare kommer att startas upp omgående. _______________________________________________________ […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens CFO slutar

Återhämtat kassaflöde

2019-10-22 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 355,5 Mkr (354,3) Rörelseresultat 26,4 Mkr (22,4) Rörelsemarginal 7,4 procent (6,3) Nettoresultat 17,0 Mkr (16,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 133,7 Mkr (16,6) Resultat per aktie 1,90 kr (2,29) Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Återhämtat kassaflöde

ProfilGruppens nya vd börjar i oktober

2019-09-06 15:30

 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens nya vd börjar i oktober

Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

2019-08-29 14:51

  I dagens delårsrapport, publicerad kl 14.00, har felaktiga tabeller infogats, detta meddelande är en rättelse. Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

2019-08-29 14:00

Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2) Resultat per aktie 2,30 kr (3,14) Ny vd […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

2019-07-12 09:00

ProfilGruppen AB har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef med tillträde senast den 10 januari 2020. Fredrik Zöögling, civilingenjör, 53 år gammal, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, senast som vd i Eberspächer Exhaust Technology AB. Företaget […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

2019-06-25 15:00

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

2019-06-05 14:00

ProfilGruppen AB har utsett Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef med tillträde den 18 augusti 2019. Som tidigare meddelats kommer ProfilGruppens nuvarande VD och koncernchef, Per Thorsell, den 17 augusti 2019 att lämna ProfilGruppen för att gå vidare […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2019-04-17 16:30

I gårdagens pressmeddelande angående beslut från årsstämma angavs felaktigt att informationen var sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen. I övrigt är inga ändringar gjorda. Vid årsstämman i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen