ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

2020-03-26 10:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

ProfilGruppen korttidspermitterar

2020-03-23 14:00

ProfilGruppen beslutade under måndagen att påbörja korttidspermittering av samtliga anställda.   Ett flertal av ProfilGruppens kunder har tillfälligt stängt ner sina produktionsenheter på grund av materialbrist och personalbrist som orsakats av den pågående corona-pandemin. I den här situationen viker ProfilGruppens […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen korttidspermitterar

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2020-03-17 15:45

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman För att reducera risken för smittspridning minimeras i år programmet runt stämman och […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Styrelsen i ProfilGruppen ändrar förslag till utdelning

2020-03-17 10:15

Styrelsen i ProfilGruppen AB fattade på sitt möte den 11 februari 2020 beslut om att föreslå en utdelning om 5 kronor per aktie. Sedan detta beslut fattades har omvärldssituationen genomgått en drastisk förändring på grund av Corona-smittan. Effekterna av de […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Styrelsen i ProfilGruppen ändrar förslag till utdelning

Resultat i nivå med föregående år

2020-02-11 14:00

Fjärde kvartalet •                          Intäkter 381,9 Mkr (414,3) •                          Rörelseresultat 22,7 Mkr (24,0) •                          Rörelsemarginal 5,9 procent (5,8) •                          Nettoresultat 18,9 Mkr (17,1) •                          Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 Mkr (54,0) •                          Resultat per aktie 2,42 kr (2,13) •                          Ny […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Resultat i nivå med föregående år

ProfilGruppens CFO slutar

2020-01-08 13:00

ProfilGruppen-koncernens CFO sedan 2015, Ulrika Bergmo Sköld, kommer att lämna ProfilGruppen den 6 juli 2020 för att istället tillträda en tjänst som CFO för ITAB Shop Concept AB. Arbetet med att hitta en efterträdare kommer att startas upp omgående. _______________________________________________________ […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens CFO slutar