ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

2019-03-20 10:00

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se _______________________________________________________ ProfilGruppen AB i småländska Åseda […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2019-03-12 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 april 2019 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55          Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00                    Årsstämman öppnas ca 17.00               […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

2019-02-21 09:00

ProfilGruppens valberedning föreslår inval av Jörgen Abrahamsson i samband med Årsstämman i april 2019. Jörgen Abrahamsson, som är VD för Gränges europaverksamhet, har lång erfarenhet från aluminiumbranschen. Under åren 1992-2004 arbetade han i olika produktionsledande befattningar inom SAPA Heat Transfer […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

ProfilGruppens VD och koncernchef slutar

2019-02-18 09:00

VD och koncernchef, Per Thorsell, har beslutat sig för att lämna ProfilGruppen för att gå vidare till ett nytt uppdrag. Per Thorsell tillträdde i september 2014 och har varit med i en av bolagets allra mest expansiva faser. Per Thorsell […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens VD och koncernchef slutar

Förbättrat resultat för tredje året i rad

2019-02-12 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 414,3 Mkr (367,2), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,0 Mkr (24,8) Rörelsemarginal 5,8 procent (6,8) Nettoresultat 17,1 Mkr (18,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,0 Mkr (24,6) Resultat per aktie 2,13 kr (2,55) Helåret […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Förbättrat resultat för tredje året i rad