Återhämtat kassaflöde

2019-10-22 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 355,5 Mkr (354,3) Rörelseresultat 26,4 Mkr (22,4) Rörelsemarginal 7,4 procent (6,3) Nettoresultat 17,0 Mkr (16,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 133,7 Mkr (16,6) Resultat per aktie 1,90 kr (2,29) Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Återhämtat kassaflöde

ProfilGruppens nya vd börjar i oktober

2019-09-06 15:30

 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens nya vd börjar i oktober

Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

2019-08-29 14:51

  I dagens delårsrapport, publicerad kl 14.00, har felaktiga tabeller infogats, detta meddelande är en rättelse. Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

2019-08-29 14:00

Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2) Resultat per aktie 2,30 kr (3,14) Ny vd […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

2019-07-12 09:00

ProfilGruppen AB har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef med tillträde senast den 10 januari 2020. Fredrik Zöögling, civilingenjör, 53 år gammal, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, senast som vd i Eberspächer Exhaust Technology AB. Företaget […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

2019-06-25 15:00

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

2019-06-05 14:00

ProfilGruppen AB har utsett Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef med tillträde den 18 augusti 2019. Som tidigare meddelats kommer ProfilGruppens nuvarande VD och koncernchef, Per Thorsell, den 17 augusti 2019 att lämna ProfilGruppen för att gå vidare […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2019-04-17 16:30

I gårdagens pressmeddelande angående beslut från årsstämma angavs felaktigt att informationen var sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen. I övrigt är inga ändringar gjorda. Vid årsstämman i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Beslut från årsstämma 2019

2019-04-16 19:00

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2018 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2018. Ett sammandrag av VD:s anförande från […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma 2019

Bra start på året

2019-04-16 14:00

Första kvartalet Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5) Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5) Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0) Resultat per aktie 3,36 kr (3,31) ProfilGruppens […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bra start på året