Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

2018-10-23 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 354,3 Mkr (314,1), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 22,4 Mkr (20,7) Rörelsemarginal 6,3 procent (6,6) Nettoresultat 16,2 Mkr (15,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,6 Mkr (48,2) Resultat per aktie 2,29 kr (1,87) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

Fortsatt stabilt resultat

2018-07-17 14:00

Andra kvartalet Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8) Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt stabilt resultat

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2018-04-17 19:30

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2017VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2017 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen. Sammandrag av […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Bästa kvartalsresultatet hittills

2018-04-17 14:00

Första kvartalet Intäkter 408,2 Mkr (337,2), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 34,5 Mkr (26,5) Rörelsemarginal 8,5 procent (7,9) Nettoresultat 25,8 Mkr (19,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 Mkr (-11,3) Resultat per aktie 3,31 kr (2,43) Händelser […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet hittills

ProfilGruppen mot nya nivåer – investerar i ny produktionsanläggning i världsklass

2018-04-17 11:45

  ProfilGruppens styrelse har idag fattat beslut om investering i en ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda. Investeringen omfattar en helt ny produktionsanläggning med modern teknik som skapar en produktionsprocess i världklass och möjliggör fortsatt tillväxt i marknaden. Fabriken kommer […]

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2017

2018-03-16 15:30

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen.  _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2017

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2018-03-13 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2018 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55          Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00        […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

2018-02-06 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 367,2 Mkr (306,8), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,8 Mkr (23,8) Rörelsemarginal 6,8 procent (7,8) Nettoresultat 18,5 Mkr (18,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (17,2) Resultat per aktie 2,55 kr (2,19) Helåret […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr