Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

2017-10-24 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9) Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2) Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9) Resultat per aktie 1,87 kr (1,74) Första […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

2017-07-18 14:00

Andra kvartalet Intäkter 364,3 Mkr (303,9), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 31,9 Mkr (19,3), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr Rörelsemarginal 8,8 procent (6,4), exklusive engångspost 8,0 procent Nettoresultat 23,8 Mkr (14,2) Kassaflöde från den […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2017-04-25 19:30

  Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 130 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2016 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2016 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Bästa kvartalsresultatet någonsin

2017-04-25 10:00

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Med stor stolthet rapporterar vi det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår lönsamhet.

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet någonsin

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

2017-03-20 10:00

  Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00                      Årsstämman […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

2017-03-15 13:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2016 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncernen En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

Revidering av finansiella mål

2017-02-13 16:00

Sedan 2006 har ProfilGruppens finansiella mål varit oförändrade: Avkastning på sysselsatt kapital              15 % i genomsnitt över en konjunkturcykel Rörelsemarginal                                        6 % i genomsnitt över en konjunkturcykel Nettoskuldsättningsgrad                          inom intervallet 0,75-1,00 ggr Mot bakgrund av de senaste årens utveckling av […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Revidering av finansiella mål

Historiskt starkt resultat

2017-02-09 14:00

Fjärde kvartalet Intäkter 306,8 Mkr (234,7), upp 31 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 23,8 Mkr (4,9) Nettoresultat 18,1 Mkr (2,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 Mkr (22,9) Resultat per aktie 2,19 kr (0,42) Helåret 2016 Intäkter 1 132,0 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt starkt resultat

Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum

2017-02-06 15:15

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké för 2016 till torsdag, 9 februari 2017, kl 14:00. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum