Bästa tredje kvartalet i bolagets historia

2016-10-26 08:00

Tredje kvartalet Intäkter 260,7 Mkr (219,6), upp 19 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 18,9 Mkr (-3,2 efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr) Nettoresultat 14,0 Mkr (-3,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr (-13,8) Resultat per aktie 1,74 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa tredje kvartalet i bolagets historia

Ny stororder till ProfilGruppen, kompletterande information

2016-10-21 13:00

ProfilGruppen aviserade via pressmeddelande under gårdagen att ett nytt stort avtal tecknats. Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer till IKEA. Affären beräknas omsätta totalt cirka 350 Mkr jämnt fördelat över sex år, med start 2017. _______________________________________________________ För mer information, vänligen […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny stororder till ProfilGruppen, kompletterande information

Ny stororder till ProfilGruppen

2016-10-20 10:00

ProfilGruppen tecknar nytt stort avtal via dotterbolaget PG&WIP AB. ProfilGruppen fortsätter att expandera genom att teckna ett nytt stort avtal. Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på förädlade aluminiumprofiler. Den nya affären löper över sex år med start 2017 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny stororder till ProfilGruppen

Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år

2016-07-21 08:00

Andra kvartalet Intäkter 303,9 Mkr (269,5), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 19,3 Mkr (11,1), upp 74 procent jämfört med föregående år Nettoresultat 14,2 Mkr (7,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,3 Mkr (14,0) Resultat per aktie 1,84 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

2016-04-19 19:30

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och framgångar under 2015. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Stabil inledning av 2016

2016-04-19 08:45

Första kvartalet Intäkter 260,6 Mkr (256,4), upp 2 procent jämfört med föregående år    Rörelseresultat 7,1 Mkr (10,1), uppstartskostnader i samband med den nya anläggningen i PG&WIP har påverkat resultatet negativt med 3 Mkr (0) Nettoresultat 4,8 Mkr (6,7) Kassaflöde från […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Stabil inledning av 2016

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

2016-03-14 15:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2015 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.   _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2016-03-09 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00                      Årsstämman öppnas […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Bokslutskommuniké ProfilGruppen 1 januari – 31 december 2015

2016-02-12 08:00

Tydlig förbättring av helårsresultatet Fjärde kvartalet Intäkter 234,7 Mkr (208,6), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 4,9 Mkr (5,3), engångsposter har påverkat resultatet negativt med 2,5 Mkr (positivt 2,7) Nettoresultat 2,4 Mkr (2,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bokslutskommuniké ProfilGruppen 1 januari – 31 december 2015