Ny CFO till ProfilGruppen

2015-11-05 10:00

ProfilGruppen AB (publ) har anställt Ulrika Bergmo Sköld som ny CFO för koncernen. Den 1 december 2015 tillträder Ulrika Bergmo Sköld tjänsten som CFO. Hon är för närvarande verksamhetskonsult i bolaget Bergmo Business Consulting AB. Ulrika har en lång bakgrund […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny CFO till ProfilGruppen

Delårsrapport ProfilGruppen: Råvarupåverkan ger negativt resultat i kvartalet

2015-10-23 08:00

Tredje kvartalet Intäkter 219,6 Mkr (177,6), upp 24 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat -3,2 Mkr (1,5) efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr Nettoresultat -3,6 Mkr (0,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,8 Mkr (-1,3) Resultat per aktie -0,49 […]

Tredje och fjärde kvartalets resultat belastas med engångskostnader

2015-10-16 12:04

ProfilGruppen har råvaruavtal med kunderna, som under normala förhållanden gör prisrisken begränsad. Däremot finns det alltid en viss prisrisk i lagret och den har på grund av den senaste tidens kraftigt sjunkande råvarupris på aluminium lett till engångskostnader om cirka […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Tredje och fjärde kvartalets resultat belastas med engångskostnader

Fortsatt resultatförbättring

2015-07-15 17:00

Andra kvartalet Intäkter 269,5 Mkr (219,7), upp 23 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 11,1 Mkr (2,6) Nettoresultat 7,5Mkr (0,7) Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 Mkr (13,2) Resultat per aktie 1,01kr (0,13) Första sex månaderna Intäkter 525,9 Mkr (422,4), […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt resultatförbättring

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

2015-04-22 08:00

Åseda den 22 april 2015 Väsentlig resultatförbättring Första kvartalet Intäkter 256,4 Mkr (202,7), upp 26 procent jämfört med föregående år      Rörelseresultat 10,1 Mkr (-2,3) Nettoresultat 6,7 Mkr (0,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,9 Mkr (3,8) Resultat per aktie 0,91 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Stororder till ProfilGruppen AB

2015-04-10 08:30

ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin. Kunden är ny för ProfilGruppen och avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på vidareförädlade aluminiumprofiler. Affären löper över ett antal år med start 2016 och beräknas omsätta drygt 200 Mkr […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Stororder till ProfilGruppen AB

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

2015-03-27 08:00

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och utmaningar under 2014. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Väsentligt förbättrat resultat

2015-03-26 13:45

De tidigare kommunicerade satsningarna på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro hos kunder, samt åtgärder för ökad effektivitet i produktionskedjan har börjat ge effekt och ProfilGruppen väntas visa ett väsentligt förbättrat resultat under första kvartalet 2015 än jämfört med fjärde […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Väsentligt förbättrat resultat

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2014

2015-03-05 16:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2014 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. ___________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och KoncernchefMobil 070-240 78 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

2015-02-18 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma  torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 15.00                      Årsstämman öppnas […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB