ProfilGruppen har utsett Per Thorsell till vd och koncernchef

2014-05-16 08:30

ProfilGruppen AB har utsett Per Thorsell till ny vd och koncernchef med tillträde den 1 september 2014. Kåre Wetterberg återgår som styrelseordförande. Per Thorsell har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, senast som vd i Ekamant AB som tillverkar […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen har utsett Per Thorsell till vd och koncernchef

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 31 mars 2014

2014-04-23 08:00

Svag resultatförbättring – styrelsen föreslår nyemission om cirka 40 Mkr Första kvartalet Intäkter 202,7 Mkr (179,8), upp 13 procent jämfört med föregående år        Rörelseresultat -2,3 Mkr (-4,5) Nettoresultat 0,5 Mkr (-4,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,8 Mkr (-5,8) Resultat […]

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

2014-04-10 19:30

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström. Tillförordnad VD och Koncernchef Kåre Wetterberg sammanfattade fjolårets händelser och satsningar. Kåre informerade om marknaden för aluminiumprofiler, både i Europa och […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2013

2014-03-18 16:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.   En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.   För mer information, vänligen kontakta:  Kåre Wetterberg, tf […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

2014-03-05 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 15.00                      Årsstämman öppnas […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

2014-02-25 14:00

Året har präglats av svag efterfrågan och pressade marginaler Fjärde kvartalet Intäkter 173,1 Mkr (161,7), upp 7 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat -12,5 Mkr (6,4). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 17,8 Mkr. Nettoresultat -11,5 Mkr (9,8) Kassaflöde från […]

ProfilGruppens vd slutar

2014-01-29 14:30

ProfilGruppens vd och koncernchef Anders Frisinger har meddelat sin uppsägning av familjeskäl och lämnar bolaget den 1 februari 2014. Kåre Wetterberg, idag styrelseordförande i ProfilGruppen, går från samma dag in som tillförordnad vd. Han ersätts tillfälligt som styrelseordförande av styrelseledamoten Bengt […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens vd slutar

ProfilGruppen tecknar avtal med Volvo Cars

2014-01-23 09:00

ProfilGruppen har tecknat avtal om leveranser till Volvo CarCorporations. Avtalet, med start 2015, gör ProfilGruppen till ny aluminiumkomponentleverantör hos Volvo Cars. Volymen i avtalet beräknas omfatta flera tusen ton aluminiumprofiler. Volvo Cars är en av Europas ledande tillverkare av personbilar och […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen tecknar avtal med Volvo Cars