Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2014

2014-10-28 08:00

Svagt, men positivt resultat även i tredje kvartalet Tredje kvartalet Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014 Intäkter 177,6 Mkr (172,1), upp 3 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat 1,5 Mkr (-3,9) Nettoresultat 0,2 Mkr (-4,1) Kassaflöde från den […]

ProfilGruppen tecknar nytt avtal med Maximalfönster i Åshammar AB

2014-10-09 13:00

ProfilGruppen Extrusions AB har tecknat avtal om leveranser till Maximalfönster i Åshammar AB. Avtalet gör ProfilGruppen till exklusiv leverantör av aluminiumprofiler. Affären beräknas få ett samlat ordervärde om cirka 10 Mkr per år. Maximalfönster är en fönstertillverkare på frammarsch! Produktionen […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen tecknar nytt avtal med Maximalfönster i Åshammar AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

2014-08-12 17:30

Slutförd emission i början av juli och litet men positivt resultat i andra kvartalet Andra kvartalet Intäkter 219,7 Mkr (205,0), upp 7 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat 2,6 Mkr (0,9) Nettoresultat 0,7 Mkr (-0,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

ProfilGruppens nyemission övertecknad

2014-07-09 08:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Vid extra bolagsstämma i […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens nyemission övertecknad

Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

2014-06-24 08:00

Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30. ________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Svensson Mobil 070-349 57 65 E-post: ulrika.svensson@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

ProfilGruppen offentliggör prospekt för företrädesemissionen

2014-06-13 13:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Prospekt avseende företrädesemissionen i […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

2014-06-11 20:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Den extra bolagsstämman i […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

2014-06-10 08:45

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen för ProfilGruppen AB […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

2014-05-19 20:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2014 kl 18.00 i bolagets anläggning press Max, Hammarvägen 5 i Åseda. Inregistreringen öppnar kl 17.30. Rätt att delta och anmälan För att […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

ProfilGruppen genomför garanterad nyemission om cirka 40 Mkr

2014-05-19 20:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen i ProfilGruppen AB […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen genomför garanterad nyemission om cirka 40 Mkr